"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה"

יום העצמאות

יום העצמאות הוא החג הלאומי של מדינת ישראל, אשר מציין את ההכרזה על הקמתה בתום המנדט הבריטי. יום העצמאות חל בתאריך ה' באייר או בסמוך לתאריך זה (ראו פירוט). יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל חל תמיד ביום הקודם ליום העצמאות; לעניין זה, ההגדרה של יום היא על פי הלוח העברי, כלומר משקיעת החמה עד צאת הכוכבים למחרת‏[1].

יום העצמאות נקבע כיום חג בחוק יום העצמאות, ה'תש"ט-1949‏[2], שנחקק על ידי הכנסת לקראת מלאת שנה להקמת המדינה ופורסם בספר החוקים ב-13 באפריל 1949.

בה' באייר תש"ח (14 במאי 1948), כ-8 שעות לפני סיום המנדט הבריטי, נחתמה מגילת העצמאות ודוד בן-גוריון, לימים ראש ממשלתה הראשון של מדינת ישראל, הכריז על הקמת מדינת ישראל. ההכרזה באה בעקבות החלטת החלוקה של עצרת האו"ם – החלטה 181 מיום 29 בנובמבר 1947.

Comment Stream