povinná školní docházka

Roku  1774 se na českém území  chodilo do školy jen od 6 do12 let.Zavedla to Marie Terezie.

systém našeho školství

MŠ-mateřská škola

ZŠ-Základní škola

SŠ-Střední škola

VŠ-Vysoká škola

soukromá škola

Soukromou školu si můžou dovolit bohatí lidé, protože je placená. A státní škola se neplatí.

 

Domácí vzdělání

  Domácí vzdělávání bylo a je běžné na celém světě (například Japonsko, USA, Velká Británie atd.) V Evropě se s ním setkáme téměř ve všech státech (výjimku tvoří Německo.)

Comment Stream