Karel IV.

Římský císař, český, římsko-německý, italský a burgundský král, hrabě lucemburský, markrabě moravský.

- Narození: 14.5.1316 (Praha), Úmrtí: 29.11.1378 (Praha)

- Rod: Lucemburkové

- Otec: Jan Lucemburský, Matka: Eliška Přemyslovna

- Tituly: Jeho císařská milost.                                                                                                                                Jeho Veličenstvo král.

- Manželky: I. Blanka z Valois (1323–48), II. Anna Falcká (1349–53),                                      - III. Anna Svídnická (1353–1363), IV.Alžběta Pomořanská (1363–78).

.

Karlův život

- Původně křtěný Václav, jméno Karel přijal při biřmování v r.1323.

- Od r.1323 byl vychováván na královském francouzském dvoře kde získal kvalitní       vzdělání.

- Od r.1333 spravoval České království místo nepřítomného otce.

- Dne 11. 7. 1346 byl Karel IV. zvolen v Rhens na Rýně hlasy pěti kurfiřtů římským       králem. 26. 8. 1346 po otcově smrti zvolen králem českým.

- České království bylo jako hlavní centrum římskoněmecké říše všestranně zvelebováno.

- 6. 1. 1355 korunován v Miláně italským králem a 5. 4. 1355 v Římě císařem    římskoněmecké říše, čímž se stal formálně světskou hlavou křesťanstva.

- V letech 1355 – 56 vydal Zlatou bulu, která měla platnost ústavního zákona.

- V roce 1365 byl korunován v Arles králem arelatským.

Karlova díla a stavby

- 8. 3. 1348 založil Nové Město pražské, 7. 4. 1348 univerzitu, v roce 1357 nechal postavit   nový kamenný most přes Vltavu, přestavován byl královský palác na Pražském hradě i   Vyšehrad, bylo rozšířeno pražské opevnění.

- Byl to autor několika spisů, např. autobiografie Vita Caroli (Život Karlův) či legendy o svatém Václavu.

Zdroje

Informace:http://www.zsdobrichovice.cz/programy/dejepis/kare...

                    http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.#Genealogie

Obrázky:http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.#mediaviewer...

                 http://www.estav.cz/zpravy/nove/karluv-most-oprava.html

Comment Stream