my connection with the media

B1- Bewust zijn van de medialisering van de samenleving

Hier zit ik op niveau 3.  

Niveau 3 - Weet de meer evidente effecten van het toenemend media gebruik op het menselijk bestaan te benoemen, zoals:het feit dat media altijd en overal aanwezig zijn, dat we altijd met elkaar in verbinding staan, dat er steeds meer informatie op ons etc.

Wat zou ik hier aan willen verbeteren?

Ik zou mij veel meer in het actuele nieuws willen verdiepen door middel van dagelijks actueel blijven via internet, kranten en radio en TV.. Ik zou mijzelf ook willen trainen berichten beter te kunnen analyseren door van verschillende kanten naar het nieuws te kijken.

Doel: ik wil voor deze komende maand iedere dag het nieuws cheken, online, via krant of tv-radio om zo non-stop op de hoogte van het actuele nieuws te blijven

B2-  Begrijpen hoe media gemaakt wordt.

Hier zit ik op niveau 2.

Niveau 2 - Herkent veel gebruikte standaard technieken. Begrijpt hoe mediaproducenten deze technieken inzetten om hun doelstellingen te realiseren.Gebruikt deze kennis om mediaboodschappen kritisch te evalueren.

Wat zou ik hier aan willen verbeteren?

Ik zou graag meer willen weten dan de standaard technieken ik wil graag beter willen begrijpen hoe de media tot stand komt en hoe de technologie zich steeds meer ontwikkelt.

Doel: Ik ga binnen een termijn van de komende twee maanden meer efford in het analyseren van media berichten trainen, ik ga elke dag een kranten bericht(je) nader bekijken en bedenken hoe het stuk is opgebouwd  en er voor zorgen dat ik extra goed oplet wanneer dit goed wordt uitgelegd.

B3 - Zien hoe media de werkelijkheid kleurt.

Hier zit ik op niveau 2/3.

Niveau 2 - Herkent wanneer een mediaboodschap gekleurd is door politieke, ideologische of levensbeschouwelijke overtuigingen

Niveau 3 - .Herkent wanneer mediaboodschappen vooroordelen,rolpatronen en ideologieën bevestigen en versterken.

Wat zou ik hier aan willen verbeteren?

het beter kunnen analyseren van de manier waarop  media  de samenleving sterk kleurt en vervolgens een goede onderbouwende mening over kunnen hebben.

Doel: Ik wil er achter komen door deze hele studie hoe media de samenleving beïnvloed wat voor middelen daarbij gebruikt worden, ook wil ik de techniek krijgen via de lessen die ik krijg om een kranten bericht een bepaalde kleur te geven zodat het duidelijk is vanuit welk aspect het bekeken wordt

G1 - Apparaten, software en toepassingen gebruiken.

Hier zit ik op niveau 3.

Niveau 3 - Is een actief gebruiker van diverse nieuwe media. Speelt diverse games. Communiceert via diverse applicaties met vrienden en collega’s. Uploadt eigen audiovisueel materiaal.Is actief binnen diverse sociale netwerken. Doet dit alles ook mobiel, via smartphone of tablet. Opereert makkelijk crossmediaal. Heeft een voortrekkersrol binnen de eigen omgeving.

Wat zou ik hier aan willen verbeteren?

Ik zou graag beter willen worden in het uploaden van audiovisueel materiaal. voor de rest vindt ik het goed zoals het nu is.

Doel: Ik graag aan het einde van de komende maand leren te monteren op videao gebied en leren een goed audio visueel materiaal te maken, dit ga ik bereiken door middel van oefenen tijdens verschillende lessen.

G2 - Oriënteren binnen media-omgevingen.

Hier zit ik op niveau 2.

Niveau 2 - Kan zich oriënteren binnen media omgevingen waarin apparaten en/of toepassingen op lineaire wijze met elkaar verbonden zijn (zoals bijeen game binnen een sociaal netwerk, de koppeling tussen fotocamera en pc,of softwarepakketten van dezelfde fabrikant).

Wat zou ik hier aan willen verbeteren?

Ik zou graag meer eigen ideeën om willen zetten actie en daarbij meerdere middelen kunnen gebruiken

Doel:  ik wil graag de komende weken beter leren kijken naar de verbanden bedrijven ik wil graag een beetje onderzoek doen voor mijzelf naar grote bedrijven die goede contacten hebben met elkaar.

C1 -  Informatie vinden en verwerken

Hier zit ik op niveau 3

Niveau  3 - Kan (crossmediaal) schakelen tussen diverse informatie bronnen.Weet diverse online informatiebronnen te benutten.Weet het volledige kennis reservoir van het internet efficiënt te ontsluiten. Kan informatie van diverse bronnen met elkaar vergelijken en de gevonden informatie synthetiseren.Kan binnen het totale(gevraagde en ongevraagde)informatie aanbod relevante informatie selecteren.

Wat zou ik hier aan verbeteren?

Ik zou graag meer systematisch willen werken met relevante informatie en informatie bronnen  i.p.v een paar verschillende informatie bronnen hebben waar ik nog af en toe mee stuntel.

Doel: ik wil de komende maand leren systematischer werken door middel van plannen en indien nodig vragen om hulp voor het plannen,ik zou ook graag willen leren beter zoeken.. omdat we voor school zoveel moeten zoeken  op google wil ik door dit hele jaar leren de juiste informatie er steeds uit te pikken zonder het klakkeloos zoeken.

C2 - Content creëren

Hier zit ik op niveau 2

Niveau 2 - Verstuurt tweets. Plaatst eigen content op een of meerdere sociale netwerksites. Uploadt foto’s en video’s. Kan content delen via e-mail en sms.

Wat zou ik hier aan willen verbeteren?

Ik wil meer met eigen materiaal ,zoals audio en video, willen en kunnen werken en het vervolgens ook kunnen bewerken.

Doel: Hier wil ik binnen een termijn van een half jaar leren om eigen audio en video materiaal maken die van goede kwaliteit zijn dit doel wil ik behalen door de lessen die we op school krijgen en door zelf een beetje te spelen met het materiaal

C3 - Participeren in sociale netwerken.

Hier zit ik op niveau 4

Niveau 4 - Heeft een bewust vormgegeven profiel op een of meerdere sociale netwerk sites. Deelt interessante en vermakelijke content, zowel in persoonlijke als professionele contexten.Reageert alert en constructief op posts van anderen, en houdt zo de community levendig en interessant. Kan nieuwe online relaties aangaan en bestaande relaties koesteren.

Wat zou ik hier aan willen verbeteren?

Eigenlijk zou ik dit graag zo willen houden, ik ben tevreden met hoe ik nu gebruik maak van min sociale netwerken. Zoals ik al had gezegd min gebruik van de social media is vooral bedoeld voor amusement en het op de hoogte houden van sommige gebeurtenissen.

Doel: ik zou eventueel mijn facebook ook kunnen gebruiken om contacten te leggen voor mijn toekomstige werk via een social media modem. Dit heeft geen tijds druk aangezien het  altijd handig is.

S1 - Reflecteren op het eigen media gebruik

Hier zit ik op niveau 3

Niveau 3 -  Beseft hoe het eigen mediagebruik invloed heeft op de eigen levensstijl. Kan analyseren hoe de eigen mediaconsumptie van invloed is op de eigen kijk op de wereld(‘je bent wat je surft/kijkt/speelt/downloadt’).

Wat zou ik hier aan willen verbeteren?

Ik gebruik de media niet optimaal maar zou dat wel willen gaan doen nu ik deze opleiding volg.

Doel: Ik wil graag meer verdiept raken in de media door deze vaker te checken door verschillenden modums dit ga ik proberen binnen een termijn van 3 maanden en ik ga dit doen door middel van zelf onderzoek

S2 -  Doelen realiseren met media

Hier zit ik op niveau 2.

Niveau 2 - Weet wanneer welke toepasing en meerwaarde hebben bij het realiseren van persoonlijke doelstellingen en kan deze effectief inzetten(zoals bij het verkopen van tweedehands spullen of het vinden van een partner).

Wat zou ik hier aan willen verbeteren?

Ik zou hier wel beter willen worden in het effectief inzetten van persoonlijke doelstellingen maar niet alles optimaal willen gebruiken ik heb social media namelijk niet overal voor nodig.

Doel: ik wil de media beter en efficiënter gebruiken dit ga ik door dit jaar heen trainen door media zoveel mogelijk gebruiken zo hoop ik beter te worden in mijn media gebruik en hoop ik ook beter te worden in het effectief  inzetten van persoonlijke doelstellingen door middel van zelf bijvoorbeeld zelfstandig contact te leggen met andere media gebruikers

by Anna-Sophie Schellekens MR1A

Comment Stream