Xstream Leidinggeven - Coachen A

Programma

09.15 uur: Opening, terugblik op Pinterest

09.30 uur: Elkaar ontmoeten

10.00 uur: Uitgestelde interpretatie

10.30 uur: Pauze

10.45 uur: Coachingstechnieken

11.50 uur: Afronding

Doel van de bijeenkomst

Aan het eind van de les hebben we het volgende bereikt:

 • Je weet wat de kern van coaching is
 • Je weet wat verschillende coachtechnieken en methodieken zijn
 • Je kunt je verplaatsen in een ander door te observeren, waar te nemen en te interpreteren
 • Je hebt het inzicht dat coachen een instrument is om medewerkers tot (verder) ontwikkeling te laten komen

What's on your mind lately?

Terugkoppeling

 • Wat heeft deze opdracht je opgeleverd?
 • Wie heb je gesproken?
 • Wat was jouw afweging om te kiezen voor de cursisten die je kende / niet kende?
 • Heb je verbinding gemaakt?
 • Weet je hoe het met die ander is en hoe hij/zij er in staat?
 • Wanneer was je oprecht, wanneer niet? Onderbouw je verhaal.
 • Wie gaf iemand een welgemeend compliment?

Uitgestelde interpretatie

www.fcsprint2.nl/bronnen > Leidinggeven > Coachen > Coachen algemeen >

 • Interpretatie niet uitstellen
 • Interpretatie uitstellen

Ik verwacht van jou/julie dat je over 20 minuten vertelt aan de anderen:

 1. Wat het begrip 'uitgestelde interpretatie' betekent?
 2. Welke rollen je hebt herkend?
 3. Als je aan de andere kant zou zitten, welke rol zou jij dan het prettigst vindt?Coachingstechnieken

Zie flap: 30 min opdracht + presentatie: 6 min per groepje

Afronding

https://tackk.com/xlg-4

Comment Stream