זיהום אוויר בישראל

זיהום סביבתי (באוויר, במים ובקרקע) מהווה את אחת הבעיות המרכזיות של המאה ה– 21 . זיהום סביבתי נוצר כתוצאה מפיתוח טכנולוגיות תעשייתיות וחקלאיו

Comment Stream