נמלי האש

!מלחמה קטלנית

נמלי האש אשר

הועברו לא במתכוון על ידי בני אדם מאזור התפוצה הטבעי שלהן למקום חדש מתרבות ומתפשטות גם בישראל

הנמלה מפרה את האיזון האקולוגי בסביבתה וגורמת להכחדת מינים רבים של בעלי חיים וצמחים

בנוסף היא עוקצת את בני האדם ועקיצתה היא צריבה נקודתית הנמשכת כמה שעות או כמה ימים ולעיתים עקיצתה גורמת לבעיות חמורות

כדי להכחידה מהאזור מפתחים רעל מיוחד שיגיע באמצעות הנמלים אל המלכה והיא תאכל ממנו ותמות ואחריה שאר הקן


Comment Stream

3 years ago
0

מכיוון שהנושא הופיעה גם במטלה הקודמת יכולת להרחיב ולצרף סרטון