Informàtica

Perifèrics d'entrada i de sortida


El microfon

Ës un perifèric d'entrada a través del qual el ordinador transforma les ones sonores en impulsos elèctrics que l'ordinador procesa.

La impressora

És un dispositiu de sortida a través de la qual s'imprimeixen documents. Hi ha varios tipus d'impresores segons la seva forma d'imprimir: Lasser, de tinta, d'agulles.

Comment Stream