částice

-částice je velmi malá částice hmoty

-Mnohé částice se samovolně rozpadají na jiné částice (např. radioaktivní rozpad)

-Částice lze dělit do různých skupin podle mnoha kritérií.

skládá se z atomů ,iontů , molekul , sloučenin a prvků

-atom je nejmenší částice                                

                                                              Dělení podle velikosti

 • bodová částice
 • subatomární částice
 •                                                Dělení podle fyzikální podstaty

                     polní-částice, které tvoří stavební součásti hmotných látek

                     látkové-částice které zprostředkují jednu ze základních interakcí

                 když je menší počet záporných částí (elektronů)než kladných(protonů)

  kladný náboj a když je elektronů víc tak je záporný náboj

  síly mezi částice nám pomáhají jsou např.aby barva zůstala na obraze(přilnula)

  při psaní naopak nám škodí :( vsakuje vodu do domů díky které se tvoří plísen

  Comment Stream