Demokrati

Ordet demokrati kommer fra det græske ord 'demos' der betyder folk og kratein der betyder folkestyr. Dvs. at det er befolkningen, der bestemmerhvem der styre landet.

Danmark fik den første grundlov i 1849.

Før grundloven havde Danmark enevælde. Det vil sige at det var kongen der bestemte alt. Det havde Danmark fra 1660-1849.

Det var kun mændene der havde stemmeret da Danmark fik den første grundlov. De skulle være mindst 30. De måtte ikke have gjort noget kriminelt. Og de skulle have dansk statsborgerskab.

Dem der ikke havde stemmeret var de 5 F'er - fruentimmere, folkehold, fattige, forbrydere og fjolser

Kongen var bange for foreninger fordi at hans folk ville vende sig mod ham.

I et demokrati er magten delt mellem en lovgivende, udøvende og dømmende magt.

Højskolerne var vigtige for Danmark fordi at mange på landet fik en uddannelse.

Lærerne fik mundkurv på fordi at de kunne få børnene til at vende mod demokratiet.

Systemskiftet gik ud på at kongen opgav sine eneret til at udnævne regeringer. Og siden 1901 skal alle regeringer have et flertal.

Comment Stream

2 years ago
0

Godt arbejde Katrine!