Argumenterande text - Inga Läxor

Jag tycker att vi inte ska ha läxor. För man kan tex, lära sig engelska av filmer, spel och resor.

Man lär sig ju inte lika mycket om man inte har läxor. Men man lär sig i skolan.

Man måste ha tid med annat och att man har kul. Annars är det jättetråkigt i skolan.

Vissa tycker om läxor. Men vissa tycker att de är tråkiga.

Därför tycker jag att vi inte ska ha läxor.

Comment Stream