Qulan

Med vision över halva Qulan

Qulan är en multisportanläggning på Tegs Centralskola i Umeå. Planen består av konstgräs som är omgärdat av en sarg, ett större handbollsmål i vardera kortsida samt två landhockeymål med en basketkorg hängandes över på vardera långsida.

Qulan byggdes 2006 och kostade runt två miljoner att bygga. Qulan byggdes för att elever skulle bli mer sportintresserade eftersom att sportintresset hade sjunkit dem senaste åren. Världshälsoorganisationen rekommenderar 20 minuters hård träning eller fysisk aktivitet tre gånger i veckan. Svenska myndigheter rekommenderar upp till 60 minuters hård fysisk aktivitet varje dag. En tredjedel av alla elever på högstadiet och gymnasiet får inte tillräckligt mycket träning.


Det som används mest på planen är handbollsmålen men dom används inte till handboll, utan fotboll. Landhockeymålen används i princip aldrig och basketkorgarna används väldigt sällan. De som har byggt och designat planen har valt att sätta upp ett stort nät bakom det målet som står närmast vägen utifall att man skulle råka skjuta över.

Planen används bara på sommaren eftersom att den blir översnöad på vintern. Många ungdomar brukar också vara på Qulan efter skolan och spela fotboll. Det förekommer relativt mycket vandalisering och nedskräpning på Qulan. Ibland kan man se cyklar hänga i basketkorgarna samt skräp, brännmärken och liknande på planen. Nedskräpningen sker på grund av att det inte finns några soptunnor i närheten av planen. En av dom ledande orsakerna till vandalisering är grupptrycket bland ungdomar.

Planen används inte allt för ofta på grund av att det finns andra basketkorgar med asfaltsunderlag som gör det lättare att studsa bollen och en ishockeyrink där man kan spela landhockey och inlineshockey på sommaren. Ibland är också idrottshallen ledig och många väljer att vara där istället.

Till sidan av planen finns det en lekpark. Lekparken består av en klätterställning, en klättervägg, en boulebana, en nätgunga med många olika smeknamn som till exempel "spindelgungan" eller "stora gungan" och en liten karusell. Detta tycker många familjer är bra för att hela familjen blir road. Ibland går också dagmammor dit av samma orsak.

Källhänvisning: http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_34072/cf_394/N-ridrott_i_skolmilj-_etapp_2.PDF (2015-04-21  21:49) Mattias Claesson, Riksidrottsförbundet

Comment Stream

2 years ago
0

veri gud ! 💂