חפיפת משולשים

כיצד ניתן להוכיח ששני משולשים חופפים? להלן שלושת משפטי החפיפה הנפוצים

שני משולשים השווים זה לזה בשתי זוויות ובאורך הצלע שביניהן - הם חופפים ("זווית-צלע-זווית)*

שני משולשים השווים זה לזה באורכי צלעותיהם -הם חופפים ("צלע-צלע-צלע)*

שני משולשים השווים זה לזה באורכי שתי צלעותיהם ובזווית ביניהם- הם חופפים ("צלע-זווית-צלע)*
Comment Stream