Zelená Hora

Poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u města Ždár nad Sázavou patří mezi nejvýznamnější stavby barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichela Tento vrcholný Santiniho výtvor byl roku 1994 zařazen na Seznam kulturních a přírodních památek UNESCO.

Smyslem stavby, kterou bylo především oslavit Jana Nepomuckého, jako mocného patrona a světce, jehož blahořečení a svatořečení spadá právě do doby založení kostela. Samotný kostel je protkán symbolikou číslovky pět, která vychází z legendy o Janu Nepomuckém. Tak např. půdorys kostela je ve tvaru pěticípé hvězdy

Stavba poutního kostela probíhala v letech 1719–1722 na náklad opata zdejšího cisterciáckého kláštera Václava Vejmluvy. V době vzniku stál na travnatém vršku, který pojmenoval Zelená hora (dříve se nazýval Černý les nebo Strmá hora).

proč UNESCO

Stavba architekta Santiniho je jediná tohoto typu na světě!

Comment Stream