Olika ämnen i den svenska grundskolan

Innan du lyssnar är det bra om du förstår dessa ord :)

Kärnämnen: svenska, engelska, matematik
Praktiska ämnen: slöjd, idrott, musik, bild, hemkunskap
Naturorienterade (NO) ämnen: fysik, kemi, biologi, teknik
Samhällsorienterade (SO) ämnen: samhällskunskap, religion, historia, geografi
Främmande språk: franska, tyska, spanska...

Lyssna på texten och fundera på när du gick i skolan i hemlandet...
Vilka ämnen hade du? Vilket var ditt favoritämne och varför?

Svara i "comment stream" här under :)