Afrondingsopdracht 1
Thirza Coldenhoff

Hoe is de activiteitenbegeleiding georganiseerd voor MMB's  in Nederland?

Tegenwoordig zijn er vele mogelijkheden binnen de activiteitenbegeleiding, bijvoorbeeld dagcentra, waar een combinatie van activiteiten en ontspanning geboden wordt. Waar de nadruk op wordt gelegd (bijvoorbeeld creatieve activiteiten of verzorging en ontspanning) hangt af van de groep en de mate van de beperking. Ook een zorgboerderij is een mogelijkheid binnen activiteitenbegeleiding. Dit is een boerderij waar mensen die zorg nodig hebben kunnen wonen en-of werken. Zij kunnen daar bijvoorbeeld dieren verzorgen, of in de tuin werken.

Verder zijn er mogelijkheden voor activiteitenbegeleiding in werkcentra, waar mensen met een verstandelijke beperking een zo normaal mogelijke werkplek geboden wordt. Er kunnen bijvoorbeeld montagewerkzaamheden worden verricht, producten worden verpakt. Soms kunnen cliënten aan de slag in reguliere banen (al dan niet betaald). Er wordt dan met behulp van arbeidsintegratie gezocht naar een geschikte werkplek en de cliënt wordt hierin ook begeleid.

Ook kunnen mensen dagbesteding vinden in de vorm van werkprojecten, bijvoorbeeld kaarsen- en zeepmakerijen, pottenbakkerijen, schildersateliers of de horeca. Ondanks dat werken in een regulier bedrijf niet voor iedereen is weggelegd, wordt er toch voor iedereen de mogelijkheid geboden een arbeidsprestatie te verrichten.

Het verslag bij de activiteitenbegeleiding:

Dit stukje tekst wil eigenlijk vooral duidelijk maken dat er voortaan vele mogelijkheden binnen de activiteitenbegeleiding zijn voor mensen met een verstandelijke beperking zijn. Hierin noemen ze als voorbeeld dagcentra, waarvan een combinatie van activiteiten en ontspanning geboden zal worden. De nadruk word vervolgens gelegd op de groep en mate met een verstandelijke beperking. Ook noemen ze als voorbeeld werkcentra, waar mensen met een verstandelijke beperking een zo normaal mogelijke werkplek krijgen. De conclusie van het hele verhaal is eigenlijk dat er in de tijd van nu heel erg veel mogelijkheden zijn. In het filmpje zie je een kleine ‘’ documentaire’’ over werknemers die op activiteitenbegeleiding als werk hebben. Hierin vertellen Chrissy, Femke, Anja, Maarten en Marijn over hun bezigheden die ze hebben op de werkvloer. Ook vertellen ze over wat de cliënten bij hun doen. Hier kunnen zij drankjes rondbrengen voor mensen, en in het atelier werken. Ook werken er mensen met een beperking in de keuken. Uit het filmpje blijkt dat het hoofddoel is dat ze willen dat deze mensen zo normaal mogelijk op worden genomen in de maatschappij van nu Verder is hun doel ook om de cliënten wat te leren. Zoals nog wat lichaamstaal bijbrengen etc. ‘’Het werk is mensenwerk’’ zegt Marijn.

Integratie en mensen met een beperking.

Integratie gehandicapten is onomkeerbaar proces (opinie) Jan Atze Nicolai, medewerker

Stichting Talant − 09/04/07, 22:12

Ook gewone mensen zijn soms eenzaam. De meeste gehandicapten wonen het liefst zo gewoon mogelijk.

Integratie faalt en dus experiment mislukt. De verstandelijk gehandicapten moeten weer grotendeels terug naar de instelling, zo besloot vorige week de Twentse Zorgcentra. Dat is een tegenstrijdige en discutabele boodschap.

De ontwikkelingen van zorginstellingen naar kleinere woonlocaties dichterbij en midden in de samenleving is een goede en onvermijdelijke ontwikkeling. De emancipatie en acceptatie van mensen met een beperking kan niet zonder deze vermaatschappeling.

Als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking werk ik al jaren -naast het bijdragen aan een goede zorg- voor een respectvolle en gelijkwaardige benadering van mensen met een handicap. Ik vind het een illusie om te veronderstellen dat er van emancipatie en acceptatie iets terecht komt, als we medeburgers met een beperking achter een hek laten leven. Iedere emancipatiegolf van welke minderheidsgroep dan ook ging en gaat altijd vergezeld met een beweging richting de ’gewone maatschappij’. Omgekeerd begint uitsluiting en afbrokkeling van respect en gelijkwaardigheid met het letterlijk fysiek op afstand zetten van groepen. Onbekend maakt onbemind. Aanpassing moet altijd van beide kanten komen, en de boze buitenwereld zal vertrouwder worden.

Maar dit betekent niet dat integreren zonder problemen gaat. Of dat werkelijk iédereen het allemaal even mooi en prachtig vindt. En goede zorg mag nooit opgeofferd worden aan een ’hoger doel’.

Versplintering van de woonlocaties voor mensen met een verstandelijke beperking kan tot gevolg hebben dat deskundigheid en kennis verwatert. Begeleid wonen, werken en leven in de maatschappij vereist juist extra kennis en specifieke begeleiding. Bijvoorbeeld op het gebied van vrijetijdsbesteding. Te vaak gaan financiën in de voorzieningen op aan huisvesting en praktische verzorging. Scholing van personeel en het begeleiding van sociale contacten krijgt te weinig aandacht.

Is de mythe van de integratie achterhaald? Ik denk deels van wel. Het is goed om integratie te relativeren. Soms zijn we geneigd aan cliënten met een beperking hogere eisen te stellen dan aan ons zelf als het gaat om integreren in de samenleving. De helft van de ’gewone mensen’ stemt niet bij verkiezingen en velen doen niet mee aan de buurtbarbecue en zien nooit het dorpshuis van binnen. We gaan graag ’onze eigen gang’ en dat geldt ook voor veel mensen met een verstandelijke beperking.

Dat neemt niet weg dat verreweg de meeste mensen met een handicap graag zo gewoon mogelijk in de samenleving wonen. En ’je eigen gang gaan’ kan helaas betekenen dat je ieder moment overvallen kunt worden door eenzaamheid. Niemand is onkwetsbaar voor eenzaamheid. Dat is de keerzijde van onze individualistische samenleving. En ook hier kunnen mensen met of zonder hulp iets aan doen. Dit kan heel wat anders zijn dan ’gezellig bij elkaar zitten’ in een grote woning met mensen die je niet zelf gekozen hebt.

Algemene dogma’s zijn niet bruikbaar. Goede observatie, zorgvuldig én individueel woonwensen- en tevredenheidsonderzoek brengt een breed scala aan wensen naar voren. En dan als organisatie vervolgens gewoon leveren wat de cliënt vraagt. Dát is emancipatie van de cliënt en van de zorg.

In onze samenleving moet ruimte zijn om te leven en keuzes te maken. En dit kan inhouden dat er mensen zijn met een beperking die het liefst in een groep wonen. Maar dit komt weinig voor. Er zijn legio mogelijkheden van (begeleid) wonen. De keuzedwang tussen wonen in ’de instelling’ of ’helemaal alleen in een te groot koophuis’ kennen we niet in de praktijk. Er is een veel gevarieerder aanbod van zorg- en woonmogelijkheden. En deze zullen, als het goed is, groter worden.

Dwang om buiten de instelling te wonen is ongepast. Als dwang in het verleden in Twente heeft plaatsgevonden kan een beslissing van de Twentse Zorgcentra om cliënten meer keuzemogelijkheden te bieden op zijn best een noodzakelijke correctie genoemd worden.

Maar laat het geen overreactie zijn! Gooi de integratiegedachte niet zomaar in de prullenbak. De emancipatie en vermaatschappelijking van de zorg voor mensen met een beperking is geen experiment, maar een onomkeerbare beweging. De boodschap ’terug in je hok’ of ’weer snel achter het hek’ hoort daar niet bij.

Hoe zou je intergratie kunnen bevorderen? Vijf tips!                                                        

  • 1. Ze mee laten doen aan de normale dingen in de samenleving.
  • 2. De mensen met een beperking het gevoel geven dat zij normaal zijn, waardoor ze beter kunnen functioneren in de maatschappij van nu.
  • 3. De mensen met een beperking geen hogere eisen laten stellen als die van jezelf.
  • 4. Normaal laten wonen, net zoals de ‘normale’ mens, die in een huis woont.
  • 5. Ruimte geven om te leven en hun kansen niet beperken!  

(Verslag van dit artikel, onder de foto!)

Comment Stream

3 years ago
0

het is groot en uitgebreid het ziet er verzorgd uit en je merkt dat je er veel tijd en moeite in hebt gestoken!\

3 years ago
0

Een mooi en duidelijk verslag, leuke foto's en filmpjes! Veel informatie maar ook veel tekst om te lezen. probeer de volgende keer iets korter op te schrijven. Voor de rest ziet alles er goed uit.

3 years ago
0

Goede middag mevrouw Coldenhoff,

3 years ago
0

Goed verslag. Ik vind hem persoonlijk te lang en had je het beter kunnen samenvatten. De link waar je het vandaan had gehaald was ook erg fijn geweest. Maar de filmpjes en de langdradige informatie was er goed! Ben trots op je mevrouw Coldenhoff. Kijk goed naar me tips daar kun je wat mee!!!!! ik hoop dat je er daadwerkelijk iets mee doet dat zou fijn zijn. al bij al keurig;)

3 years ago
0

vriendelijke groet deni van dijk