UTBILDNING


2010-pågående
UPPLEVELSEPRODUKTION - PROJEKTLEDNING
 
Ett program vid institutionen för konst, kommunikation & lärande Luleå tekniska universitet. Upplevelseproduktion handlar om att skapa meningsfulla upplevelser och att öka upplevelsevärdet av produkter och tjänster inom de kreativa och kulturella näringarna. Jag läser kurser som projektledning, omvärldsanalys trender & timing, marknadsföring, marknadskommunikation mm.
Upplevelseproduktion

2005-2008
HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET - TURISM
Anderstorpsskolan, Skellefteå                               

Comment Stream