Fagopplaring.com AS

Det du lærer etter at du vet alt - er det som teller!


Trenger du en dyktig og erfaren innholdsprodusent til dine e-læringskurs  på internett?

Vi har utviklet og produsert  innholdselementer
i samarbeid med våre kunder siden 1997!

I tillegg selger vi veilednings- og netteredaktørtjenester
på læringsplattformen It's  learning

For mer informasjon, kontakt oss på
epost: post@fagopplaring.com
mobil: +4790096977

Comment Stream