fyzika

přehled probraného

Látky

Každá věc neboli těleso je tvořeno hmotou která se skládá z jedné nebo více látek.

např. Hřebík je těleso tvořené pouze jednou látkou železem.

-------Sklenice je těleso tvořeno více látkami neboli mlékem, sklem a umělou hmotou na víčku.


Pohyb

Pohyb je hodnota relativní to znamená že když to popisuji pohyb tělesa z různých pohledů rychlost se mění nebo dokonce je těleso v klidu.

např. Když vidím stůl pevně stojící na podlaze je vzhledem k podlaze a domu v kterém je v klidu ale vzhledem k jedoucímu autu je v pohybu několik km/h a vzhledem ke slunci je stůl v rychlosti cca. několik kolimetrů za sekundu.

Pohyb dělíme na: pohyb rovnoměrný Těleso je stále v poybu  a nemění rychlost.

--------------------- pohyb nerovnoměrný Těleso mění rychlost a může i stát.

----------------------pohyb přímočarý Těleso nemění směr

----------------------pohyb nepřímočarý Těleso mění směr

Na pohybu lze změřit rychlost, čas a dráhu.  

Rychlost měří jak rychle se těleso pohybuje.

Čas změříme tím že počítáme  jak dlouho se objekt pohybuje.

Dráhu změříme tím že se podíváme jak daleko se objekt pohybuje.

Comment Stream