הצלת לווייתנים - הלוויתן הכחול

בעל החיים הגדול ביותר בעולם. הוא חי במים אבל עולה לנשום אוויר בחוץ, יש לו כישרון שירה וחוש שמיעה מפותח, והוא קרוב משפחה של ההיפופוטמים

לווייתנים כחולים היו נפוצים עד תחילת המאה ה-20 במרבית האוקיינוסים בכדור הארץ. ב-40 השנים הראשונות של אותה מאה נפגעה האוכלוסייה אנושות כתוצאה מציד לווייתנים וכמעט הגיעה לכדי הכחדה סופית. סכנת ההכחדה פחתה, אך לא נעלמה, עם הוצאת ציד הלווייתנים הכחולים מחוץ לחוק על ידי הקהילה הבינלאומית בשנת 1966. דוח משנת 2002 מעריך את גודל האוכלוסייה העולמית ב-12000 עד 15000 פרטים‏ המחולקים לחמש אוכלוסיות עיקריות החיות באזורים שונים. כיום מסווג הלווייתן הכחול כמין בסכנת הכחדה מתמדת.‏

לפני הציד המסיבי, אוכלוסיית הלווייתנים הכחולים העיקרית הייתה מקובצת באזור אנטרקטיקה וסביבתה בין 202,000 ל-311,000 ,אך כיום האוכלוסייה באזור זה עומדת על כ-2,000 פרטים בלבד. מלבד אוכלוסייה זו אנטרקטיקה קיימות לפחות עוד שתי אוכלוסיות בצפון האוקיינוס האטלנטי ולפחות שתיים נוספות בחצי הכדור הדרומי

עם תחילת המאה ה-20 ציד הלווייתן הכחול נפוץ במהרה ברחבי כדור הארץ. בשנים 1930 ו 1931צדו 29,400 לווייתנים כחולים באזור אנטרקטיקה והאוקיינוס הדרומי. בסוף מלחמת העולם השנייה הצטמצמה האוכלוסייה העולמית באופן משמעותי. בשנת 1946 התקבלה תקנה שהגבילה את כמות הסחר הבינלאומי בלווייתן הכחול.

לבסוף אסרה החקיקה הבינלאומית על ציד הלווייתן הכחול לחלוטין במהלך שנות ה-60. עד העצירה הסופית של הציד ניצודו כ-330,000 פרטים של לווייתן כחול באנטרקטיקה, 33,000 בשאר חצי הכדור הדרומי, 8,200 בצפון האוקיינוס השקט ו-7,000 בצפון האוקיינוס האטלנטי. עם סיום הציד כללה האוכלוסייה העולמית כולה פחות מ-1% ממספר הפרטים שהיא כללה מאה שנים לפני כן

עם התמעטות ציד הלווייתנים במאה ה-21,בעיות אחרות של בני האדם החליפו את מקומו של הציד כאיום קיומם של הלווייתנים. השפעת האנושות על הסביבה של הלווייתנים, עלולה להיות קטלנית.

הבעיות העיקריות לפגיעה בלווייתנים כלל לא מכוונות והן בדרך כלל זיהום המים ולכידה לא מכוונת (רשתות דיג שנועדו לתפוס דגים). כל אלה משנים את סביבת החיים של הלוויית

https://www.youtube.com/watch?v=WrWvkZjgrSk

Comment Stream