Fyzika


PRÁCE

Značka: W (Work)

Základní jednotka: Joul (J)

Vzoreček pro výpočet:      W = F.s       (F = síla, s = dráha)

1 kJ = 1000 J

VÝKON

Značka: P (Power)

Základní jednotka: Watt (W)

Vzoreček pro výpočet:        P = W/t      (W = práce, t = čas)

1 hp = 0,736 kW         (hp = horse power (koňská síla))

ENERGIE

-Pohybová (kinetická)

    -Značka - Ek

    -Vzoreček pro výpočet: m.v2 (m.v na druhou)    (m = hmotnost, v = rychlost)

-Polohová (potencionální)

    -Značka - Ep

    -Vzoreček pro výpočet:      Ep = m.g.h      (m = hmotnost, g = gravitace, h = výška)

                                                                                                                                              

                                                                                                                                               D. Hanzlík

Comment Stream