Motýli

Stavba těla motýlů

Motýli mají 2 páry blanitých křídel, která jsou hustě pokryta šupinkami. Uvnitř šupinek je barvivo. Nádherná barva však vzniká průchodem a lomem světla v šupinkách. Barva motýlů je důležitá k rozpoznání druhů a u některých i pohlaví motýlů.

Když je v klidu má svá křídla přitisknuta kolmo k  sobě.

Samička klade vajíčka, ze kterých se líhnou larvy - housenky. Ty mají 3 páry pravých nohou a několik párů panožek. Housenky jsou býložravci se silnými kusadly pro dobré ukousnutí části listu. Na konci vývinu se zakuklí.

Denní motýli

Nejznámějším denním motýlem je bělásek. Některé druhy bělásků mohou mít i malé oranžové skvrny.

Kdežto sameček žluťáska řešetlákového má jasně žlutou barvu . Nýbrž samička je nazelenalá.

Obrovskou skupinou zbarvených motýlů jsou babočky. Nejběžnější je babočka paví oko. A přelétají k nám z jižní Evropy i babočka admirál, babička bodláková.

Noční motýli

Mezi méně známé motýli patří noční motýli. Tyto motýli poznáme podle méně výrazného zbarvení například Dlouhozobka svízelová. Denní motýli mají tykadla zakončena paličkou, kdežto noční motýli mají tykadla nitkovitá nebo hřebenitá.

Zdroj:

http://pancelcino.webnode.cz/prirodoveda/zivocicho...

http://www.gymta.cz/kabinety/kab_biologie/videoatlas/hmyz/motyli.html

Comment Stream