Kostel Jana Nepomúckého na Zelené hoře

Projektem stavby byl pověřen slavný architekt Jan Blažej Santini Aichel

Pozice: Žd´ár nad Sázavou, Zelená hora

Rok založení a výstavby: 1719

Rok dokončení výstavby: 1722

Kostel byl postaven ve slohu barokní gotiky. Záměr na stavbu poutního kostela pojal žďárský opat Václav Vejmluva v roce 1719 po otevření hrobu sv. Jana Nepomuckého.

17. července 1784 kostel vyhořel a hrozilo jeho zničení. Naštěstí se podařilo péčí místních obyvatel areál zastřešit a tím byl zachráněn pro budoucí generace.

Kostel je vystavěný na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy. Tato skutečnost má vycházet z legendy, ve které se praví, že v se místě, kde Jan Nepomucký utonul, objevila koruna z pěti hvězd. Tento symbol se pak objevuje opakovaně i v dalších prvcích stavby.

socha Jana Nepomůckého:

poloha:

Comment Stream