Een online seminar of webinar is een lezing, workshop, college of soortgelijke presentatie of vorm van kennisoverdracht die plaatsvindt via het internet. Het neologisme "webinar" is een woordcombinatie van de woorden "web" en "seminar".

Deelnemers kunnen het seminar rechtstreeks op hun eigen computer volgen en de spreker(s) zien en horen.

Sommigen menen dat webinars eenrichtingsverkeer kunnen zijn (van de spreker naar het publiek toe, zonder interactie). Dergelijke webinars zijn feitelijk webcasts. Interactieve webinars daarentegen maken contact over en weer mogelijk, waardoor deelnemers door middel van vraag-en-antwoordsessies kunnen participeren.

Het verschil tussen een webinar en een webcast is dat er bij een webcast ook fysiek publiek aanwezig is. Een webinar is een seminar met uitsluitend online publiek.

Een online seminar is bijzonder geschikt om een grote groep deelnemers tegelijk te bedienen. De presentator maakt gebruik van een videocamera (of webcam) en microfoon. Deelnemers zien en horen alleen de presentator en niet elkaar.

Webinars in onderwijs

Een interessante mogelijkheid van webinars in onderwijs is als vorm van nascholing voor het personeel, maar ook als extra informatie voor leerlingen. Enkele relevante voorbeelden:

http://www.technologie-onderwijs.nl/events/ervaringen-met-microsoft-onenote-inde-klas/

Webinars die al voorbij zijn en die je gemist hebt, worden vaak online geplaatst en kunnen achteraf gevolgd worden. Zij vormen dan een soort van online-cursus, die op elk ogenblik opnieuw kan bekeken worden:

http://office365.technologie-onderwijs.nl/webinars-webcasts/webinars-gemist/elearning-voor-office-365-for-education/

http://office365.technologie-onderwijs.nl/webinars-webcasts/webinarsgemist/office-365-in-de-praktijk/