הכנרת מזדהמת

מגישות: רוני מרציאנו, נטע שני וקרן מניס

!!!הכנרת מזדהמת וניתן לראות בסרטון עד כמה זה נורא

:הבעיה

במהלך השנים האחרונות הכנרת מזדהמת, בגלל חומרים מזהמים הנשפכים לכנרת (ביוב, שפכים ממפעלים, חומרי דישון ועוד) ובגלל התושבים ותיירים שבאים ומזהמים את החוף. וכל הדברים הללו נזרמים בסופו של דבר אל הכנרת. ומשם אנו אמורים לשתות

:פתרונות

  • הגברת האכיפה על מזהמים –הזרמת שפכים עירוניים, תעשייתיים וחקלאיים, היא המקור העיקרי לזיהום מקורות המים. על מנת למנוע הזרמת שפכים, יש להגביר את האכיפה ולהחמיר את האמצעים הננקטים נגד רשויות ומפעלים שאינם מטפלים בשפכיהם כראוי.
  • ניקוי מקורות מים שזוהמו - מספר גדול של בארות בארץ נסגרו על ידי משרד הבריאות בשל זיהומים מעל לריכוז המותר בתקנות איכות מי שתייה. טיוב בארות שזוהמו ימנע התפשטות הזיהום באקוויפר אף יביא לניקוי האזור המזוהם.
  • הקמת מערכת ניטור של האקוויפרים – כיום אין מעקב וניטור מסודרים אחרי איכות מי התהום. בדיקות איכות המים המבוצעות הן נקודתיות ומתייחסות לקידוח ספציפי המשמש לשתייה. מתוך מדידות אלה לא ניתן לקבל תמונה אמינה ומדויקת של מצב האקוויפר כולו. מידע כזה הוא חיוני, בעיקר באזור המרכז (מעל אקוויפר החוף), המאוכלס בצפיפות ובו מתקיימת פעילות אנושית עירונית ותעשייתית אינטנסיבית.
  • הבטחת איכות מי השתייה המסופקים לציבור - תקנות מי שתייה, אשר הותקנו על ידי משרד הבריאות, מגדירות את הרמות המותרות של חומרים כימיים ושל מיקרואורגניזמים במים. לאחרונה הוכנסו מספר שינויים בתקנות הקיימות, המקרבים אותן לסטנדרטים המקובלים במדינות מפותחות. אולם תדירות הבדיקות עדיין נמוכה מהרצוי, חלק מהתקנות מחמירות פחות מהמקובל במדינות המפותחות, וקיימים מספר מזהמים פוטנציאליים שלגביהם אין תקנות אגודת 'אדם טבע ודין' עתרה לבג"צ במטרה להביא להקמת מתקן סינון למי המוביל הארצי, כנדרש בחוק. הקמת המתקן חיונית להרחקה יעילה של מיקרואוגניזמים פתוגניים (מחוללי מחלות), בעיקר ציסטות של טפילים חד תאיים שהחיטוי בריכוזים המותרים אינו משפיע עליהם ותאפשר הפחתת כמות תרכובות הכלור המשמשות לחיטוי המים.

:ההשפעות אשר עלולות לקרות מהפתרונות למעלה

  .הרבה אנשים יעבדו את עבודתם בגלל שסוגרים מקומות עבודה ותיירות אשר מזהמים את הסביבה

.התקנות והפעלת כל הפתרונות שהצגנו עולות הרבה כסף ועלול להיות קשיים בהשגת המוצרים והכספים

בעלי עסקים גדולים אשר מזהמים את המים יכנסו בסכומים רבים של כסף על כך שהם מזהמים את .המים