MYŠLENKOVÁ MAPA POHYB

ČAS

Značka:t

Vzorec=t=s:v

Čas můžeme měřit na stopkách ,hodinách.

DRÁHA

Značení:s

Výpočet: s=v.t

Jednotky: metr,centimetr,milimetr,kilometr

RYCHLOST

Značení:v

Výpočet: v=s:t

Rychlost měříme pomocí tachometrů.

Měříme v m/s a km/h

Comment Stream