"Op de vleugels van de draak"
Lieve Joris
Uitgeverij: Augustus (Amsterdam)
uitgave:2013

Van Lorenz Rochette, 6 WeWid


Vernietigen van dromen

Dit fragment gaat over Antoine die vertelt over zijn vroegere ervaringen als verkoper in Libanon. Voor dit land had hij eerst heel veel lof en respect. Dit veranderde door de oorlog, waarvoor hij moest vluchten. Door deze oorlog moest hij alles achterlaten en tevens ging zijn eigen bedrijf de dieperik in. Tijdens de oorlog vluchtte Antoine naar Dubai. (citaat, pagina 20 "Op een ochtend vertelt hij dat hij vroeger een textielfabriek had in Libanon. ... De achtereenvolgende oorlogen in Libanon kregen hem niet klein, ...")

Dit fragment heb ik gekozen omdat de mens een zeer sterk iemand is.  Zelfs bij vele tegenslagen, komt hij er steeds bovenop.

Ik heb dit muziekfragment gekozen omdat er heel veel overeenkomsten zijn met de angst die er steeds heerst in oorlogen.  Vele mensen zijn op de vlucht, dit fragment gaat over de vluchtelingen uit Syrië. De gelijkenissen zijn zeer groot met deze oorlog in  Libanon. Oorlogen maken zeer veel dingen stuk. Toch bouwt de mens daarna steeds weer alles op. Dit liedje is gemaakt door Kunstkot en de titel is 'Help de kinderen: een lied voor Syrië'. 

Afraid?

"   's Avonds op zijn kamer las hij Mao, het onbekende verhaal van Jung Chang en haar man Jon Halliday - verboden lectuur in China. Af en toe moest hij het wegleggen, zo gruwelijk was het, zo tegengesteld aan alles wat hij tot dan toe had geleerd"     De vader van Moses was een militante voorstaander  van de Culturele Revolutie in zijn land geweest. "Door de boeken die Moses las, beseft hij dat zijn ouders zowel slachtoffer als dader moeten zijn geweest. Iedereen was bang in die periode, waardoor veel mensen slechte dingen deden." (citaat, pagina 148)

Door deze boeken te lezen, de verboden lectuur, komt men de andere zijde van de medaille tegen.  Men leert de andere kant van het verhaal kennen.

Er heerste enorm veel angst in het gezin waarin hij leefde. Ik heb daarom dit muziekfragment gekozen waarin angst het hoofdonderwerp is. Het lied komt goed overeen met de periode waar hij over vertelt, in die periode traden angst en gruwelijkheden ook zeer sterk op de voorgrond. Het liedje start met de zin, 'When I wake up I'm afraid', een periode die de mensen in China ook gekend hebben.

Verheerlijking Mao Zedong

"Mao was een slimme man, maar hij veroorzaakte de ene ramp na de andere.  Een meewarige glimlach verschijnt om Shudi's lippen. 'Mijn vader bleef in hem geloven.  Mao zelf was goed, zei hij, hij had alleen slechte raadgevers." (citaat pagina 183) In dit fragment verheerlijkt Shudi Mao. Mao is volgens hem een goede en slimme man. De fouten lagen bij anderen, Mao kon niets verkeerd doen, het waren zijn raadgevers. Die waren verantwoordelijk voor de gruwelijkheden en de angsten die er heersten in het land.

In dit fragment wordt nog eens duidelijk weergegeven dat de mensen in die tijd geen besef hadden van de dictatoriale heerschappij van Mao Zedong. Ik vind het vreemd dat mensen één bepaalde persoon zo kunnen aanbidden.

Daarom heb ik dit muziekfragment genomen, het gaat over een propaganda liedje van Mao, de verheerlijking van Mao. Mao leidde het land op een dictatoriale wijze, met geweld en terreur als middelen om zijn politieke doelen te bereiken.

Vele miljoenen Chinezen zijn door hem de dood ingejaagd.

Toch was er rondom zijn persoon een persoonsverheerlijking ontstaan.

Zeg nee tegen  racisme!

In dit fragment zie je duidelijk dat racisme nog overal in de wereld aanwezig is.  Het fragment gaat over een gesprek tussen een Chinese student en Franck, een Afrikaanse man. "Een Chinese student kwam naar hem toe en zei: 'Het spijt me je dit te moeten vragen, maar klopt het dat jullie in Afrika in bomen leven en alleen kleren aantrekken om hiernaartoe te komen?"

(Citaat pagina 132-133). Franck komt uit het land Rwanda.

Dit fragment weerspiegelt dan ook zeer goed dat het racisme nooit zeer ver weg is in deze wereld.  Daarom heb ik dit fragment gekozen, we moeten ons steeds verzetten tegen racisme.

Ik heb daarom het muziekfragment van Spring gekozen "Lied tegen racisme" dat zeer duidelijk de nadruk legt op het verdrijven van racisme uit de wereld. Het liedje brengt een droom naar boven van een wereld zonder geweld, waar iedereen gelijk is blank of zwart. Waar iedereen gelijke kansen krijgt. De vraag die blijft, kan zulke wereld wel bestaan. Ik vrees dat er altijd racisme zal zijn, maar we moeten ons laten horen en laten zien dat we er tegen zijn.

Money important or not?

In dit fragment wordt het zeer duidelijk dat de mens altijd geld nodig heeft en dat bijna niets gratis is, buiten de lucht en de natuur. "Jenny en haar man behoren tot de Chinezen die dankzij de Opendeurpolitiek naar Zuid-Afrika trokken en hebben, zoals migranten overal ter wereld, een gespannen verhouding met de golf na hen." (citaat pagina 248-249) Er wordt duidelijk gemaakt dat China het vroeger ook niet gemakkelijk had.  Er trokken Chinezen naar Zuid-Afrika  om daar te gaan werken en  zo geld te verdienen. Ze werkten zeven dagen per week en beginnen vanaf de eerste maand hun schuld af te betalen. Na een paar jaren hebben ze genoeg geld verdiend en trekken dan terug naar China.  Daar lenen ze het geld aan de volgende dorpeling.

Dit fragment beeldt duidelijk de kapitalistische wereld uit. In onze huidige maatschappij kan men zonder geld niets aanvangen.  Daarom heb ik dit fragment gekozen, iedereen moet in deze mallemolen meedraaien, werken om geld te verdienen.

Het liedje van Sam Smith "Money on my mind" leunt hierbij dicht aan. Het handelt duidelijk over geld en in zijn gedachten is hij steeds bezig met geld, Money on my mind.  Hij zingt in het liedje over het tekenen van een overeenkomst, hierbij heeft hij steeds het geld in zijn gedachten. 

Persoonlijke beoordeling

Ik vond het boek eigenlijk een tegenvaller . Het was niet echt het genre van boeken dat ik graag lees of dat me boeit. De auteur schreef veel te veel details over zaken die niet noodzakelijk waren voor het verhaal. Wat me wel kon boeien in het verhaal was dat het verhaal zich afspeelde op verschillende plaatsen, waardoor men een wereldreis mee kon maken in uw eigen gedachten. Het boek is een reisverhaal dat draait rond de globalisering van de wereld, via het knooppunt Dubai tot aan de bron van hun goederen in China.

Ik heb van deze auteur nog geen andere werken gelezen.  Ik denk ook niet dat ik het nog ga doen. De schrijfstijl van de auteur boeit me niet. Mijn voorkeur gaat meer naar misdaadromans.

Een toepasselijke titel voor de taak zou kunnen zijn: 'onze horizon verbreden.'  Dit reisverhaal illustreert dit, Afrikaanse handelaars  die hun handelswaren gaan zoeken in China.  Een andere titel zou kunnen zijn: 'Music in the Air', omdat elk leesfragment moest gekoppeld worden aan een muziekfragment.  The Air zijn natuurlijk de grote afstanden tussen China en Afrika.

Comment Stream

2 years ago
0

Alle onderdelen aanwezig. Goed als geheel, zonder echte uitschieters. 7/10