חלוצי המדינה

:הנחיות

חִקרו על הדמות שבחרתם (ממקורות מידע שונים).

הסבירו במלים שלכם מדוע בחרתם בדמות זו.

סכמו בקצרה את קורות חייה של הדמות.

תארו את פעולותיה של הדמות ופרטים נוספים חשובים שמצאתם.

הסבירו את תרומתה של הדמות למדינת ישראל או לעם ישראל או לתחום מסויים,

על פי מקורות המידע.

מצאו תמונות מתאימות ו/או סירטונים מתאימים לפעולותיה של הדמות

Comment Stream