Vad betyder orden?
Skriv orden i en mening på ett papper och ge till Anita!


skuld,  påminnelse, räkning, inkasso, försiktig, kronofogden, betalnings-
anmärkning, avbetalning, sms-lån, avgifter, skaffa,  i tid,  
ha råd,  registreras, dyra, förfallodatum,  konsumera