UJUR

Comment Stream

3 years ago
0

Ujur on röövtoiduliste mardikaliste perekond ujurlaste sugukonnast. Ujureid on teada 26 liiki, Eestist on leitud 7.

Enamasti elavad nad märgaladel ja tiikides. Ujurlaste seast on nad kõige suuremad – nende pikkus on 3...4 cm. Kõige suurem ujur on laiujur , kes elab paiguti ka Eestis.

Ujur toitub putukatest, aga suured ujurid võivad rünnata isegi väikseid kalu.

Ujur on laia tumeda kehaga ja väga suur putukas, kes elab järve põhjas.