Websites

Virtual Field Trips

Мислам дека со Марина би можеле да убедиме некој кустос од новиве музеи со едно добро телефонче и Skype апликација да реализираме ваква виртуелна екскурзија.

Skype Panpals

Mystery Skype

Ова би било одлично за проектот мултиетничко образование. Учениците би се запознале со ученици од партнер училиштето преку Mystery Skype а советникот кој е мониторинг ќе може да присуствува виртуелно на часот

Guest Speakers

Ова би било добро за обработка на лектира со авторот на книгата (доколку е од Македонија). Планирам час со Илина Арсова на тема Современи Херои кога ќе се врати од експедиција.

Windows 8 apps

iXplain

Nearpod

Socrative

ChronoZoom

Skitch Touch

Shared Whiteboard