Debra Hass and Associates

Tvister och rättsliga defnition

Rättstvist är någon rättegång eller andra resort till domstolarna att avgöra en fråga eller ärende. Advokater som ägna tid att hävda omtvistade frågor i domstolen kallas litigators och dem de representerar som målsägare. Jurister behövs för att kunna lösa vissa frågor, t.ex. qui tam åtgärder för bedrägeri mot regeringen. I de flesta fall advokater är bara ett alternativ för de som väljer att inte företräda sig själva i domstolen.

Tvister innebär många komplicerade juridiska frågor som kräver inte bara kunskap om den lagstiftning som reglerar det tvisten, men också den lag som reglerar förfaranden som skall följas för att korrekt kunna lösa ett påstående. Det finns bestämmelser som reglerar vem som får lämna in en ansökan, där det måste arkiveras, när det måste arkiveras, och hur.

Comment Stream