ČÁSTICE
FILIP SCHUSTER

částice je velmi malá část hmoty

atomy obsahují záporné částice (elektrony), kladné částice (protony) a neutrální částice (neutrony)

atomy se skládají z obalu (kde jsou jen záporné částice elektrony) a z jádrokde jsou Neutrony kladné a neutrony neutrální části

Když je menší počet záporných částic (elektronů) než kladných částic (protonů) tak je "kladný" náboj a když je elektronů víc než protonů tak je "záporný" náboj