זהירותקרינה

קרינה היא אנרגיה המתפשטת בצורה של גלים או של חלקיקים

קרינה אלקטרומגנטית היא סוג של אנרגיה המועברת בצורה של גלים.

להבדיל מהעברת אנרגיה בהולכה (הולכת חום) או בהסעה (הסעת חום)

בהן האנרגיה עוברת רק דרך חומר, הקרינה יכולה לעבור גם בריק

כך מגיעה אלינו קרינת השמש מן החלל.

הקרינה מאופיינת גם על פי רמת האנרגיה המועברת באמצעותה

ניתן להבחין בין קרינה מייננת לקרינה בלתי מייננת על פי רמת האנרגיה המועברת באמצעות הקרינה

קרינה אלקטרומגנטית - בלתי מייננת
קרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת תרמה רבות לשיפור איכות חיינו; עם זאת, מחובתנו להיות מודעים גם לסיכונים ולנזקים העלולים להיגרם עקב החשיפה למקורות פולטי קרינה כמו רשת החשמל, רשת האינטרנט האלחוטי והרשת הסלולרית.

בחלק מהמקרים ניתן לשלוט בחשיפה לקרינה. לדוגמה- לאדם המפעיל מכשיר פולט קרינה יש אפשרות להתנתק ממנו. לעומת זאת, קיימים מקרים בהם לא ניתן לשלוט בחשיפה לקרינה ולאדם יש קושי להתגונן מפניה ולעתים האדם אינו מודע כלל לקיומה.

???מהן הסכנות???

.ציינו 5 מכשירים פולטי קרינה שהוצגו בסרטון

Comment Stream