ר' עובדיה ספורנו

ידידיה יגל

הוא עסק בעיקר בפרשנות המקרא והצטיין במיוחד בתחום

הוא היה חבר בבית הדין ששל ה;;;;;;;קהילה, ייסד בית דפוס עברי בעירו, היה ראש ישיבה וכתב פירוש למשנה ולמקרא

הוא במגע עם נוכרים ולימד אותם

Comment Stream