INFORMÀTICA

Perifèrics d'entrada i de sortida

Perifèrics d'entrada

Microfon

El microfon és un perifèric d'entrada a través del qual l'ordinador interpreta l'ones sonores convertin-les amb impulsos elèctrics.

Comment Stream