Vzestup Velké

Dnes vám povím něco o Sedmileté válce, vzestupu Velké Británie a vznik USA. Za prvé bych vám řekl ,že v roce 1707 se k Anglii připojilo Skotsko, dále roku 1801 se k Spojenému království připojuje severní Irsko a tak vzniká Spojené Království Velké Británie a severního Irska. Velká Británie  začala jako první používat parní stroj a díky tomu se z ní stala hospodářská velmoc. Roku 1763 se odehrála Sedmiletá válka, ve které se válčilo o Kanadu. Utkali se: Velká Británie s Francií a vyhrála Velká Británie. Na pobřeží Atlantského oceánu vzniká postupně 13 osad, však první osada nese jméno Verginie. V roce 1774 se koná kongres ve Philadelphii kde je rozhodnuto o volnosti. 4. července 1776 je přijato prohlášení nezávislosti, jehož autorem je Thomas Jefferson. Vznikly spojené státy americké. Je vytvořeno vojsk, které vede George Washington.

Pro mě bylo úžasné to jak statečně bojovali Protestanté proti červenokabátníkům.