twitter

! קצר ולעניין

רשת טוויטר (Twitter) הינה רשת חברתית שהפכה לנפוצה בשנים האחרונות. הרשת מאפשרת לשלוח מסרים קצרים לחברים המקושרים לחשבון הטוויטר שלך (ה"עוקבים" שלך). באמצעות הטוייטר המשתמש שולח הודעת מסר לחבריו העוקבים אחריו ואלו יכולים להגיב בחזרה. את המסר העוקבים רואים בדף הבית שלהם באתר טוויטר. במדינות שונות קיימת אפשרות לקבל את המסרים גם למכשיר הטלפון הסלולארי. משתמשי הטוויטר יכולים "לעקוב" אחר מספר בלתי מוגבל של גולשים ולקבל את מסריהם מידי יום.

Comment Stream