Dříve pravěcí dokázali využívat oheň, který získávali z blesků. Později se lidé naučili ohniště přenášet a starat se o něj, aby oheň nezhasl. Postupem času se narazilo na uhlí, což vedlo k tomu, že ohniště byla trvalejší a vydatnější.

Alessandro Volta vymyslel první zásobárnu elektrického proudu (Voltův článek)

Roku 1820 André-Marie Ampére zjistil, že cívka do které zavedl proud projevuje magnetické účinky.

Elektron poprvé objevil a popsal J.J.Thomson

Fosilní paliva

Ten největší díl práce mají elektrárny, které spalují fosilní paliva - zkamenělé zbytky rostlin a živočichů. Dnes se spaluje uhlí a pak zemní plyn (v minulosti to byla také ropa) A díky fosilním palivům získáváme dostatek energie.

Energie z vody

Vodní mlýny jsou nahrazeny většími i menšími vodními elektrárny. Proud vody pohání turbíny a tím se vyrábí elektřina.

Čím větší je výškový rozdíl, tím  je lepší je energie.

Obnovitelné zdroje

V poslední době přibývá elektřina vyrobená ze zdrojů. Tím je například sluneční záření nebo vítr. Ty jsou závislé na přízni či nepřízni počasí. 

Století atomu

Ernest Rutherford  dokázal existenci přirozené radioaktivity.

Hahnovy a Strassmannovy radiochemické výzkumy byly zveřejněny 6. ledna.

Štěpná reakce

Rozbití složitého jádra nestabilního atomu. A do něj proniká do něj neutron.

První jaderný reaktor

Byl spuštěn 2.12.1942

Enric Fermi - první řízená štěpná jaderná reakce

Roku 1951 byla první elektřina z jaderné energie

Radioaktivita

Jsou 3 druhy záření:

1) Alfa je nejslabší a k ochraně stačí list papíru.

2) Beta je nebezpečnější k ochraně poslouží kovové štítky o tloušťce minimálně 1 mm

3) Gama je nejsilnější a nejnebezpečnější, částice elektromagnetického vlnění proniknou kdekoliv.

Jaderné palivo

Než se vyhořelé palivo začne zpracovávat, ve speciálních závodech se ponoří do obřích bazénů. Vodní roztok zabrání uniku radiace i nebezpečně oxidaci.

Vyhořelé palivo

Mezi pozitiva patří ohromný zdroj energie, který je větší než ostatní.

Ochrana jaderných elektráren

Přísné zatěžovací testy, chlazení aktivní zony, potlačení tlaku a ochranné systémy

Svět s jádrem

Až dojdou fosilní paliva, tak zaniknou jaderné elektrárny. Mezi důsledky patří například výpadek proudu. Červenci roku 2012 bylo největší vypadnutí proudu neboli Black Out.