Dravas upes ielejas Plostnieku ciemi  un Špitāles pilsēta (Austrija)

Dravas upe ir viena no Donavas galvenajām pietekām un Austrijas federālās zemes Karintijas dienvidu daļā veido Dravas ieleju, kuras ciemos un pilsētās vēsturiski norisinājusies plostu pludināšana. 2008.gadā Starptautiskā Plostnieku asociācija nolēma piešķirt Dravas upes ielejas sešiem ciematiņiem vienotu Starptautisko Plostnieku ciemu statusu. To starpā ietilpst:

·  Oberdrauburga;

·  Dellaha;

·  Berga;

·  Saksenburga;

·  Baldramsdorfa;

·  Greifenburga;

Biedrība „Dravas upes augšteces Plostnieki” 1990.gadā iedibināja jaunu tradīciju – Plostnieku dienas. Pasākums noris augustā, trīs dienu garumā, kuru laikā vairāki plosti tiek pludināti no  Oberdrauburgas ciema līdz  Špitāles pilsētai, pa ceļam piestājot katrā ciematā. Trešās dienas noslēgumā ir Plostnieku svētku pasākums Špitālē, kas arī  ir viena no Starptautiskajām Plostnieku pilsētām.