Elektromotor, Transformátor, Rozvodná el. síť, Střídavý proud a Měření stř. proudu a napětí

Elektromotor

- elektrický stroj

- který slouží k přeměně elektrické energie na mechanickou práci

- hlavní části - stator, rotor a komutátor

- používá se: tramvajích, vysavače

Transformátor

- skládá se ze tří hlavních částí - vinutí, magnetický obvod a izolační systém

- vzorec pro vypočítání transformačního poměru - N2:N1 (N2 cívka primární, N1 cívka sekundární)

- pokud je výsledek větší než jedna tak se jedná o transformaci nahoru

- pokud je výsledek menší než jedna tak se jedná o transformaci dolu

Měření střídavého proudu a napětí

- proud - ampérmetr

- napětí - voltmetr

Rozvodná el. síť

- v transformátorech se snižuje napětí

- u stožárů se zvýší na 110 kV a poté se ve dvou trasformátorech opět sníží

Střídavý proud

- je termín označující elektrický proud, jehož směr se v čase mění

- na rozdíl od stejnosměrného proudu, který protéká obvodem stále stejným směrem, i když jeho velikost může být proměnná

Comment Stream