Řecká  Architektura

Sobotka                                                                                                            Král
                                        

Řecká stavba (Architektura)


  • Architekturu starověkého Řecka dělíme do tří základních období, jedná se o období archaické, klasické a helénistické.
  • List

Comment Stream