Karel Hynek Mácha


http://www.eucebnice.cz/literatura/macha.html


Karel Hynek Mácha  ( 16 Listopadu. 1810 Praha  -  . 6 Listopadu 1836 Litoměřice ) byl  český Básník prozaik , predstavitel Českého  romantismu  zakladatel moderní české Poezie. Proslavil sp Jak svým životem, Tak DILEM, jemuž dominuje lyrickoepická skladba  Máj  ( 1836 ), jedna z nejvydávanějších českých knih.Karel Hynek Mácha byl nejvýznamnějším českým romantikem. Jeho báseň Máj je jedním z nejkrásnějších děl české literatury. Spisovatelův otec i bratr Michal se živili jako mlynáři. Mácha byl žákem Josefa Jungmanna, později vystudoval práva a v srpnu 1836 nastoupil jako advokátní praktikant do kanceláře J.F.Durase v Litoměřicích. V době pražských studií hrál divadlo v ochotnické družině Josefa Kajetána Tylav Kajetánském domě na Malé Straně.

Tackk it up!

Comment Stream