שם החולצה: מרטה וינשטוק רוזין אריאל שטיינלינג

מהו תרומתה

תרומתה למדינה או בכלל לכולם זה זה שהיא פתרה את שני המחלות הנפוצות ביותר

בעולם הקשישים זה האלצהיימר ופרקינסון היא ראתה את בעיה זו ורצתה לתקן את זה היא שילמה חלק

מחייה  ומצאה את התרופה של בעיה זו