דוד בן גוריון
ראש ממשלת ישראל הראשון
1973 - 1886
שמות חברי הצוות: איה , אלה , שגיא ונדב

למה בחרנו בדוד בן גוריון

בחרנו בדוד בן גוריון כי בעינינו הוא היה חלוץ אמיתי, לאורך כל חייו הוא פעל למען הציונות והגיע להשגים מרשימים: דוד בן גוריון היה שר הביטחון, ראש הממשלה הראשון במדינת ישראל והכריז על הקמתה, הביא להקמת צה"ל והיה אחד ממנהיגי תנועת העבודה בארץ ואפילו בעולם.                                    לפי דעתנו דוד בן גוריון הוא דמות שראויה להערצה ויש לו חלק גדול בהקמתה של מדינת ישראל

קורות חייו

בן גוריון היה ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל. הוא היה ממנהיגיה הבולטים של התנועה הציונית ושל תנועת הפועלים. כמנהיג היישוב היהודי הכריז על הקמת המדינה בתאריך ה' באייר, תש"ח. בן גוריון נחשב לאדריכל המייסד של המדינה ושל צה"ל. הוא ביסס את עוצמתה הביטחונית והכלכלית של המדינה ועיצב את דמותה בשנותיה הראשונות. תפיסתו הייתה ממלכתית, ושתיים מביטוייה היו: גישתו לצה"ל כאל צבא העם כולו - חילונים כדתיים, וחקיקת חוק חינוך ממלכתי. ביוזמת בן גוריון התאפשרה העלייה הגדולה לארץ, למרות הקשיים הרבים שהיו למדינה בעשור הראשון לקיומה. לאחר פרישתו מהממשלה עבר לגור בשדה בוקר שבנגב, ,כדוגמא אישית להגשמת חזון יישוב הנגב  ובתקווה שרבבות יבואו בעקבותיו

תרומתו של דוד בן גוריון  לישראל

לדוד בן גוריון היו המון תפקידים משמעותיים בחייו: ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל . שר הביטחון, וב1964 נבחר להיות מזכ"ל ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל. יושב ראש הסוכנות היהודית במשך מרבית שנות פעולתה עד הקמת המדינה (בשנים 1935-1948) עם הקמת המדינה, העבירה הסוכנות את רוב תפקידיה לממשלה הזמנית בראשותו של דוד בן-גוריון. בן גוריון היה גם שר החינוך והתרבות משנת 19.05.1951- עד שנת- 08.10.1951 במפלגה מפא"י בשנת 1952  14באוגוסט נבחר בן גוריון להיות שר התחבורה ולאחר מכן בשנת 1952  14 בדצמבר סיים את כהונתו דוד בן גוריון היה יושב ראש מפלגת רשימת פועלי ישראל

דוד בן גוריון האיש והחלום