נוטרייה

נוטרייה הוא מין של מכרסמים בגודל של כלב בינוני הנמצאים באזורי גידול מימיים מתוקים. הנוטרייה נחשבת כיום למין פולש שפוגע בדגה ובחקלאות. סביבות המחייה של הנוטרייה הם בחופים נבחרים, מקורות מים ואגם החולה.

Comment Stream