Folkbildning i Sverige

Var du med i en förening i ditt hemland?
Är du med i en förening i Sverige?
(Skriv här nedan i "comment stream")

Comment Stream

2 years ago
0

Jag var inte med i en förening i mitt hemland, men i Sverige är jag med i Röda Korset.

2 years ago
0

I mitt hemland jag vet inte alla föreningens. Jag gillar föreningsliv,t ex idrottsförening,musikförening,fotoförening. Ibland gick jag till musikförening och idrottsförening det är roliga.I Sverige har jag inte föreningsliv.😄 😃