EL Telègraf

6 de febrer de 1833

El telègraf és un dispositiu de telecomunicació destinat a la transmissió de senyals a distància. El de més  ampli us al llarg del temps ha sigut el telègraf eléctric, encara que també s'han utilitzat telègrafs óptics de diferents formes i modalitats funcionals.

Pablo Gracia Lapuente