Qulan

Qulan är en multianläggning på Teg centralskola

Qulan invigdes 9 juni 2006 klockan 19.00 genom en liten ceremoni med musik från skolans dåvarande musikklasser och tal från sponsorer, rektorer och många andra inblandade andledningen. Med ekonomiskt stöd från kommun, Svenska fotbollförbundet (SFF), Riksidrottsförbunded (RF) och EU Stad och Land. Därför kunde Tegs Centralskola genomföra detta projekt. Qulan är en multianläggning där ungdomar spontant kan gå och spela fotboll, basket, handboll med mera. Qulan är inte bara en fotbollsplan det är också en landhockeyplan, en vollybollplan, en grusplan, en  lekpark med en så kallad “kompisgunga” som man kan vara flera på. Qulan används också på kvällstid av ungdomar. Landhockeyplanen används oftast av hockey intresserad som varje år har en landhockeyturnering som varje år blir en succe. Det finns även en klätterställning, och en “gungbil” sen finns det också en “gungflygplan”.Qulan kostade två miljoner kronor. Man byggde Qulan för att fler barn och  ungdomar ska börja idrotta. Politiker på teg var väldigt missnöjda över att Teg centralskola inte hade fått det stödet som dem behövde så då byggde dem Qulan åt Teg centralskola. Förstudier resultat visar att Tegs centralskola elever var mycket idrottsaktiva och generellt mycket fysiskt aktiva redan innan multianläggningen Qulan  skapades.  Som sagt så finns det en vollybollsplan som många undgommar besöker på varma sommardagar. Grusplanen används mest av eleverna som att tex spela brännboll eller fotboll. Det förekommer också att människor från andra bostäder kommer och besöker Qulan. Både elever och lärare tyckte det var bra att så många elever var ute på rasterna för att luften inne i skolan blev mycket bättre.

Qulan

Set här är Qulan på en vacker sommardag. Qulan används inte på vinter på grund av snö. Som du ser så finns det en klätterväg, 2 mål och sarg runt om hela fotbollsplanen.Men det finns också 4 små mål och  4 basketkorgar som du inte kan se på bilden.

Comment Stream