Baroko

Karolína Koričárová

  • Je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě mezi roky 1600 a 1750.
  • Vznikl v Itálii a rozšířil se po celé Evropě a v jejích koloniích.
  • Nejvýznamnějšími barokními malíři jsou především tito pánové: Caravaggio, Diego Velázquez, Peter Paul Rubens, Rembrandt van Rijn, Giovanni Battista Tiepolo, Pietro da Cortona, Andrea Pozzo.
  • Z autorů působících v českých zemích lze jmenovat především Karla Škrétu pro raný barok, Petra Brandla a Václava Vavřince Reinera pro barok vrcholný až pozdní Malíři se snažili v dílech vyznačit pohyb nebo pocit.


Comment Stream